วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศึกษาความหมายของคำว่าซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

ในสังคมวันนี้ ความซื่อสัตย์ได้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อคนส่วนใหญ่ละเลย ด้วยจิตสำนึกผิดชอบที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่าย แต่ในความจริงแล้วความซื่อสัตย์เป็นเรื่องท้าทายใจอยู่ทุกขณะจิต เราต้องตัดสินใจที่ตอบรับหรือปฏิเสธว่าเราจะยังเดินอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องหรือไม่ ความซื่อสัตย์ที่แท้จริงยังเป็นเรื่องที่ต้องวัดได้ในขณะที่ยังไม่มีใครควบคุม ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครมาคอยบังคับอีกด้วย

ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มาจากใจจริง : ความซื่อสัตย์ในสังคมจัดเป็นปัญหาระดับชาติที่เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ ภัยร้ายของความไม่ซื่อสัตย์ในสังคมมีมูลเหตุจากค่านิยมในการวัดความสำเร็จจากความมั่นคั่งแห่งอำนาจเงินและวัตถุ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในลักษณะกอบโกย ฉ้อฉล คดโกง ใช้อิทธิพลขู่บังคับแลกกับความมั่งคั่งให้มากและรวดเร็วที่สุด โดยปกติแล้วผู้ปฎิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านส่วนตัวและการประกอบอาชีพ การสังคม  
ความซื่อสัตย์หมายถึง การประพฤติตรงจริงใจไม่คิดทรยศ ไม่โกง ไม่หลอกลวง  
ความซื่อสัตย์   เป็นลักษณะที่ช่วยให้เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ  เป็นที่น่าคบหาสมาคมด้วย  ถ้าขาดความซื่อสัตย์จะเป็นคนไม่น่าคบหาสมาคม   เป็นที่ระแวงแคลงใจของเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด  


คำที่มีความหมายไกล้เคียงกับ "ความซื่อสัตย์"
- สุจริต คือปฤติกรรมตามคลองธรรมประพฤติด้วยตั้งใจดี ประพฤติซื่อตรงตามประวัติและวิวัฒนาการ

- ซื่อตรง คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง เช่น ซื่อตรงต่อหน้าที่, ไม่คดโกง เช่น เขาเป็นคนซื่อตรง
- คุณธรรม คือ คุนงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- อดกลั่น คือมีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ซึ่งไม่หวั่นไหว


ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

คุณค่าของ ความซื่อสัตย์            
คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้นความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง

สุภาษิตสำนวนไทยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
หน้าซื่อใจคด           หมายถึง     มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย
ปากว่าตาขยิบ          หมายถึง     พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม 
ผักชีโรยหน้า            หมายถึง     ทำดีพอพ้นตัวความดี
          ปากหวานก้นเปรี้ยว     หมายถึง     พูดจาอ่อนหวาน แต่ไม่ยอมเสียเปรียบ
สิบแปดมงกุฎ           หมายถึง     ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
หน้าซื่อใจคด           หมายถึง     มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย

               เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์" 
                            
 เพลง  รักเธอคนเดียว : Taxi  
ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร
  ให้เธอหมดหัวใจรับไปได้เลยนะเธอ
  จะขอรักเธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวข้องใครๆ
  รักเธอสุดหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว " 
  
 เพลง  จากนี้ไปจนนิรันดร์ : เอ๊ะ จิรากร
  " ฉันไม่รักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
  เมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน
  ฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
  ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตาย 
   
จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม  จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ
   กี่ปัญหามากมายเพียงใด เรามีกันไม่แพ้
   ต่อไปนี้สัญญา  จะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่
    คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไป "

 เพลงความซื่อสัตย์ : (Bodyslam)
นอนฉันก้ยังนอนคนเดียวฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่
  ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อ เธอ
  เหมือนวันที่เคยมีกันอยู่
  แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่
  ก็ไม่ได้คิดจะให้ชีวิตมีใคร
 * ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างงั้น
  เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
 ** ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ
 ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
 ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ
 ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร
 ยังรักได้แค่เธอ
 
 
 การประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์
  1.ตรงต่อเวลา   นัดหมายแล้วมาตามนัดและตรงเวลา   มาโรงเรียนตรงเวลาไม่มาสาย
          2.ไม่พูดปด   พูดความจริงเสมอ
          3.ไม่หน้าไหว้หลังหลอก   ต่อหน้าทำอย่างหนึ่งและลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง
          4 ยอมรับผิดเมื่อทำผิด  ไม่ใส่ร้ายความผิดให้กับผู้อื่น
          5.จ่ายเงินทุกครั้งเมื่อซื้อสิ่งของ ขึ้นรถประจำทางหรือใช้บริการ อื่นๆที่ต้องเสียเงินค่าบริการ
          6. ไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของผู้อื่นต้องขออนุญาตก่อน
          7.ไม่ลอกการบ้านเพื่อน  ไม่แอบอ้างผลงานเพื่อนเป็นผลงานตัวเอง  ไม่ลอกคำตอบเพื่อน

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...WEllCOME TO My"BLOG"...

คำอธิบายรายวิชา
........ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น  ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ต
ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องทือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษาะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์
.....เมื่อผู้เรียนการศึกษาเนื้่อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถได้ดัีงนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
     2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     4. อธิบายความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีวิธีระบบได้
     5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
     6. บอกความหมาย และองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
     7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้
     8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
     9. บอกความหมาย และความสำคัญของอินเตอร์เนตได้
    10. บอกความสันพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตได้
    11. อธิบายแหล่งเรียนเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
    12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาได้
    13. ยกตัวอย่างโปรมแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
    14. สร้างสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
    15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้